Chính sách bảo mật

Chào mừng bạn đến với trang Chính Sách Bảo Mật của Smart Backup. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và đảm bảo tính riêng tư của bạn khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Trang này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng, và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi khuyến nghị bạn đọc kỹ chính sách này để hiểu rõ cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.

Thu Thập Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn đăng ký tài khoản hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Thông tin này có thể bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ IP, thông tin thanh toán, và thông tin khác liên quan đến dịch vụ mà bạn sử dụng.

Sử Dụng Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp dịch vụ cho bạn và để quản lý tài khoản của bạn. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin này để liên hệ với bạn về các cập nhật, thông báo quan trọng hoặc mục đích tiếp thị.

Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn và thực hiện các biện pháp bảo mật thích hợp để ngăn chặn truy cập trái phép hoặc sử dụng sai mục đích. Chúng tôi không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào ngoài trường hợp được phép hoặc yêu cầu bởi pháp luật.

Quyền Lựa Chọn và Cập Nhật Thông Tin

Bạn có quyền cập nhật hoặc chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào. Bạn cũng có quyền yêu cầu xóa tài khoản của mình khi bạn không muốn sử dụng dịch vụ của chúng tôi nữa.

Sử Dụng Cookies

Chúng tôi có thể sử dụng cookies và công nghệ tương tự để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với việc sử dụng cookies của chúng tôi.

Thay Đổi Chính Sách Bảo Mật

Chúng tôi có thể thay đổi chính sách bảo mật này khi cần thiết. Mọi thay đổi sẽ được thông báo trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi khuyến nghị bạn xem xét chính sách bảo mật này định kỳ để cập nhật thông tin về cách chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Liên Hệ Chúng Tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến về chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email admin@smartbackup.vn hoặc địa chỉ Đ. số 59, Phường 14, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 71418, Việt Nam.

Chính Sách Bảo Mật này có hiệu lực từ 23/10/2023. Chúng tôi cám ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Smart Backup.